6973322571 Γεωρ. Παπανδρέου 26, Σέρρες zoisanmeliserres@gmail.com

Γεωρ. Παπανδρέου 26, Σέρρες, Σερρών Τ.Κ.: 62123

Τηλέφωνο: 6973322571

E-mail: zoisanmeliserres@gmail.com

Υπεύθυνος: Τάνη Μαρία

Κατηγορία: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Επισκεψιμότητα: 12094

Ιστοσελίδα: http://www.zoisanmeli.gr