6973322571 Γεωρ. Παπανδρέου 26, Σέρρες zoisanmeliserres@gmail.com